Komfortkyla

En behaglig temperatur i din butik, på kontoret, i verkstaden eller på lagret är helt avgörande för personalens trivsel – och i vissa fall även kundernas. Visste du att vår mentala förmåga minskar med 5 % för varje grad över 21 ºC i rummet?

Det betyder alltså att vi redan vid 25 ºC har förlorat en femtedel av vår mentala förmåga och ökat risken för olyckor markant. Vad skulle komfortkyla kunna göra för att locka fler kunder till din verksamhet och öka din försäljning?

Bland våra kunder finns livsmedels­butiker, bensinmackar, florister, industrier, kontors­hotell, tryckerier och andra med behov av air­condition, kylrum eller avfuktning. Vi har idag hundratals företags­kunder i hela Mellansverige.

Oavsett om du behöver hjälp med projektering och nyinstallation, reparation, årliga kontroller eller service på kylanläggningar och värmepumpar är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal. För dig som har riktigt bråttom har vi flera modeller hemma i lager och i många fall kan vi hyra ut en mobil kylanläggning – exempelvis om du råkat ut för ett akut haveri.

Vi servar och reparerar alla vanliga fabrikat på marknaden.

Nyinstallation

Du kan vara en aktiv part genom hela processen eller låta oss ta hand om ditt kylprojekt från idé till färdig installation. För oss är det viktigt med en nära relation till våra kunder och det bygger på att vi tar stort ansvar för dina anläggningar.

Årlig kontroll

Företag som har en kommersiell kylanläggning är skyldiga enligt lag att låta en certifierad kylfirma göra årlig kontroll. Den här tjänsten ingår i våra serviceavtal, så att du inte behöver fundera på varken datum eller om det är ordning på alla dokument.

Kontakta oss

Jourtjänst

Flera av våra kunder är helt beroende av att vi rycker ut med kort varsel och har därför tecknat ett serviceavtal med jourtjänst.

Då säkrar vi upp deras kylanläggning året runt – under dygnets alla timmar.

Företagsjour:

019 58 27 00

Företagsjour

Kyla & värme

Alla värmepumpar kan kyla, men alla kylanläggningar kan inte skapa värme inomhus.

Samtidigt är en luft­värme­pump är det enklaste, snabbaste och effektiv­aste sättet att kapa el­­räkningarna i en fastighet.

Uppvärmning

Bättre luftkvalitet

När din luft­konditionering går så renas luften från damm, pollen och röklukt genom flera filter. Många maskiner har även ett joniserings­aggregat eller andra funktioner för att rena luften i ditt hem.

När du kyler ett rum så tar maskinen även bort fukt, så att luften blir torrare och därför också känns fräschare. Detta märks speciellt i slutet av sommaren (rötmånaden).

Adress

Radiatorvägen 9, 702 27 Örebro

019 58 27 00
info@hemmastadd.se

Följ oss på sociala medier

Värmepumpsexpert