Kylteknik

Tekniken får inte fallera om din verksamhet är beroende av att det hela tiden är rätt temperatur i dina anläggningar eller lokaler. Vi tar idag ansvar för hundratals anläggningar inom frys- och kylteknik för industrier, datorhallar, storkök, blomsterbutiker, lager och livsmedelsbranschen.

Detta inkluderar komfortkyla och värmepumpar för kontor, hotell och butikslokaler i hela Mellansverige. Där det är möjligt föreslår vi lösningar för värmeåtervinning, så att överskottsenergin i dina kyl- eller frysanläggningar inte bara ventileras bort.

Det finns mycket att vinna på att leda bort och återanvända varmluften från exempelvis kyldisken eller serverrummet till lagret, kontoret eller butikslokalen.

Exempel på anläggningar
  • Industriell kyla
  • Vätskekylda aggregat
  • Livsmedelskyla
  • Kyl- & frysrum
  • Kyl- & frysdiskar
  • Kyla till serverrum
  • Fjärrkyla & fjärrvärme
  • Blomsterkylar
  • Isbanor och skridskohallar
  • Kyla för ställverk

Kraven på energieffektivitet och klimatsmarta lösningar ökar hela tiden, så miljötänket är med under hela projekteringen och konstruktionen. Genom regelbunden service och underhåll säkrar vi upp att din anläggning är effektiv, klimatvänlig och hållbar under lång tid.

Vi levererar allt från idé, projektering och färdiga lösningar till service och reparationer på alla de vanliga fabrikaten på marknaden.

Hyra kyla

När det är riktigt bråttom har vi flera modeller och storlekar på mobila kylanläggningar för uthyrning. Detta kan vara helt avgörande om du exempelvis råkat ut för ett akut haveri.

Oavsett vad som händer är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal.

Årlig kontroll

Företag som har en kommersiell kylanläggning är skyldiga enligt lag att låta en certifierad kylfirma göra årlig kontroll. Den här tjänsten ingår i våra serviceavtal, så att du inte behöver fundera på varken datum eller om det är ordning på alla dokument.

Kontakta oss

Jourtjänst

Flera av våra kunder är helt beroende av att vi rycker ut med kort varsel och har därför tecknat ett serviceavtal med jourtjänst.

Då säkrar vi upp deras kylanläggning året runt – under dygnets alla timmar.

Företagsjour:

019 58 27 00

Företagsjour

Nyinstallation

Du kan vara en aktiv part genom hela processen eller låta oss ta hand om ditt kylprojekt från idé till färdig installation.

För oss är det viktigt med en nära relation till våra kunder och det bygger på att vi tar stort ansvar för dina anläggningar.

Service & underhåll

Alla kyl- och frysaggregat behöver ses över regelbundet, så att du kan vara trygg med att de gör sitt jobb effektivt och inte går sönder i förtid.

Genom regel­bunden service och underhåll säkrar vi upp att din anläggning är effektiv, klimat­vänlig och hållbar under lång tid.

Service & underhåll

Adress

Radiatorvägen 9, 702 27 Örebro

019 58 27 00
info@hemmastadd.se

Följ oss på sociala medier

Värmepumpsexpert