Service & underhåll

Genom regel­bundet underhåll och kontroller säkrar du upp att din anläggning är effektiv, klimat­vänlig och hållbar under lång tid.

Som företag med en större kylanläggning har du krav på dig att låta en certifierad kyltekniker göra en årlig kontroll av din anläggning. Detta schemalägger, utför och administrerar vi åt våra servicekunder – så de kan fokusera på annat.

Alla kyl- och frysaggregat behöver ses över regelbundet, så att du kan vara trygg med de gör sitt jobb effektivt och inte går sönder i förtid. Annars är risken stor att effekten i din anläggning minskar med tiden, när damm och smuts täpper igen värmeväxlare eller rörliga delar börjar kärva.

Med regelbunden och förebyggande service minimerar du risken för kostsamma reparationer och din kylanläggning blir som ny igen.

Jourtjänst

Flera av våra kunder är helt beroende av att vi kan rycka ut med kort varsel och har därför tecknat ett serviceavtal med jourtjänst.

Då säkrar vi upp deras kylanläggning året runt – under dygnets alla timmar.

Kontakta oss

Plötsligt stopp

Om din anläggning plötsligt stannar, blinkar eller visar en felkod så behöver du kontakta en tekniker.

Företagsjour:

019 58 27 00

Företagsjour

Reparation

Vi utför service och reparationer på alla vanliga kyl­­anläggningar på marknaden – oavsett märke och fabrikat.

Vid ett akut drift­stopp kan vi hyra ut en mobil kyl­anläggning med kort varsel.

Adress

Radiatorvägen 9, 702 27 Örebro

019 58 27 00
info@hemmastadd.se

Följ oss på sociala medier

Värmepumpsexpert