Termografi

Vad är Termografi?

Värme kan förflytta sig på olika sätt, bland annat genom ledning, konvektion och infraröd strålning (IR). Alla materiel med en temperatur över den absoluta nollpunkten, alltså varmare än -273,15 C avger infraröd (IR) strålning och kan med hög precision mätas med en värmekamera.

En värmekamera består av flera tusen termometrar, som var och en anger ett mätvärde. Dessa mätvärden bygger en bild, genom att varje mätvärde får en egen pixel med en färgnyans som motsvarar mätvärdet. På så vis kan man se en bild av värme och kyla i ett rum eller en miljö. Denna bild analyserar vi sedan i ett datorprogram, för att tydliggöra alla avvikelser.

Värmekamera

En värmekamera består av flera tusen termometrar, som var och en anger ett mätvärde. Dessa mätvärden bygger en bild, genom att varje mätvärde får en egen pixel med en färgnyans som motsvarar mätvärdet.
På så vis kan man se en bild av värme och kyla i ett rum eller en miljö.

En normal termografering av en villa börjar med att vi tillsammans går igenom förutsättningarna och tar bilder på allt som är relevant för undersökningen. Givetvis genomförs vår termografering utan någon som helst åverkan på fastigheten, men de väggar eller objekt som ska undersökas måste vara fria från möbler eller andra störningsobjekt sedan minst 12 timmar tillbaka. Därför är det lämpligt att flytta bokhyllan och draperierna redan kvällen innan, ifall man vill få en bra bild av väggen bakom. Det bör också skilja minst 10 grader i temperatur mellan ute och inne vid tillfället, för att vi ska få fram tydliga bilder på brister i fastigheten.

Vi brukar ta mellan 100 – 200 bilder vid varje tillfälle, som efter analys brukar sluta med en rapport innehållande 30 – 80 bilder. Det är bildanalysen på som tar den största delen av tiden. Varje bild kräver en noggrann genomgång, kommentarer kring vad vi ser för problem på bilden, en avvägning av hur allvarlig avvikelsen är och inte minst en hänvisning på ritning eller i text vilket objekt det avser.

Bilder från termografi

Efter genomförd termografering analyserar vi bilderna och lämnar en rapport på alla avvikelser och ger förslag på lösningar. Vi graderar bilderna, så att du enkelt kan göra en prioritering av vad som behöver åtgärdas omgående samt vad som kan vänta till senare.

Dokumentationen du får av oss har du nytta av i flera år framåt. Renovera inte utan ordentliga underlag!

Information termografi

Nykundserbjudande

mars 6, 2019

Låter värmepumpen illa?

oktober 18, 2018
Vi har regelbundet kontakt med våra kunder och rekommenderar dem att beställa en översyn...