Uppvärmning i stora lokaler

Du kan skapa en trivsam inom­hus­miljö för både personalen och dina besökare – samtidigt som du sparar pengar och främjar miljön. Med en värme­pump minskar du drastiskt kostnad­erna för både upp­värmning och kyla, på ett hållbart och klimat­smart sätt.

Halva vår verksamhet är helt inriktad på värme och kyla för företag och större fastig­heter. Vi vet att du behöver snabba puckar, låga drift­kostnader och flexibla lösningar. Och det gäller i alla branscher: restauranger, bensin­stationer, blomster­butiker, kiosk & caféer, livs­medels­affärer och lager.

Om du får problem så kan vi serva och reparera alla vanliga fabrikat på marknaden och vid ny­­installation sköter vi normalt sett hela projekt­eringen från idé till färdig installation.

Fyra fördelar med en luft­värme­pump i stora lokaler:
  1. Ekonomi: Låg initial­kostnad och framför­allt en låg drift­kostnad jämfört med exempelvis el eller flis.
  2. Klimatsmart: Luft­värme­pumpen minskar energi­förbrukningen och består av delar som till 99 % går att återvinna.
  3. Minimalt underhåll: Nordiskt byggda värme­pumpar kräver minimalt med service och underhåll.
  4. Bättre luftmiljö: Luft­värme­pumpen cirkulerar luften och filtrerar bort skadliga föroreningar.

En egen energiexpert i bakfickan

Du får en personlig värme­pumps­expert som lär känna just din anläggning och kan hjälpa dig direkt – ofta direkt när du ringer eller mejlar. Med en kontakt­person, som samlar de kompetenser som behövs, får du snabb support och ännu snabbare rådgivning.

För oss är det viktigt med en nära relation till våra kunder och det bygger på att vi hela tiden tar stort ansvar. Tillsammans kan vi hitta en energi­lösning som lyfter din verksamhet.

Kontakta oss

Jourtjänst

Flera av våra kunder är helt beroende av att vi rycker ut med kort varsel och har därför tecknat ett serviceavtal med jourtjänst.

Då säkrar vi upp deras kylanläggning året runt – under dygnets alla timmar.

Företagsjour:

019 58 27 00

Företagsjour

Energieffektivt

En luft­värme­pump är det enklaste, snabbaste och effektiv­aste sättet att kapa el­­räkningarna i en fastighet.

Samtidigt förbättrar du inom­hus­­luften och får en AC på köpet. Låt någon av våra värme­pumps­­experter hjälpa dig att välja rätt.

Kontakta oss

Aircondition

Vår mentala förmåga minskar med 5 % för varje grad över 21 ºC. Redan vid 25 ºC har vi alltså förlorat en femtedel av vår mentala förmåga och ökat risken för olyckor markant.

Med en luft­värme­pump på kontoret eller i fabriken blir det inte bara varmt på vintern, utan även svalt på sommaren. Så att du kan fokusera på ditt arbete.

Komfortkyla

Adress

Radiatorvägen 9, 702 27 Örebro

019 58 27 00
info@hemmastadd.se

Följ oss på sociala medier

Värmepumpsexpert