Frågor och svar

Frågor & svar

Vad ingår i en standardinstallation ?
Vi arbetar inte med standardlösningar, utan för oss är varje kund unik och installation kräver en speciell lösning. Som riktlinje klarar man en normal installation på under fem meter rör, en eller högst två håltagningar och en diskret kanal för att dölja rören. Givetvis blir det ibland mer avancerade lösningar, men i dessa fall diskuterar vi tillsammans för- och nackdelarna med alla tänkbara förslag och hittar en lösning som passar just dig och din fastighet.

Vad krävs för att ni ska installera hos oss?
Fastigheten där vi ska montera ska ligga inom åtta mil från Örebro eller Kumla och det ska vara rimligt enkelt att komma åt platsen där innedelen och utedelen ska sitta. Det ska även vara väggar där man kan fästa konsoler, alternativt en ordentlig platta för ett markstående stativ till utedelen. Väggen måste också vara av normal karaktär vad det gäller möjligheten att borra för rörpaketet.

Vi känner inte igen oss i er beskrivning av en normal installation. Vad gör vi då?
Om ni tänker er en lösning som inte kan klassas om en ”standardlösning” eller normal installation så diskuterar vi gärna hur vi kan lösa allt på bästa sätt. Vi kan exempelvis ta in extern hjälp i de fall väggen är extremt tjock och hård eller offerera med tillägg för längre rör och extra gasfyllning eller markstativ. Om resorna blir orimligt långa för vår del kan vi ofta rekommendera en lokal installatör på orten.

Hur långt kan vi ha mellan enheterna?
Vår rekommendation är att försöka hålla sig mellan tre till fem meter. Om det inte är möjligt så tycker vi att det maximala avståndet skall vara tio meter. Vår ambition är att hålla nere längden på rören och antalet böjar för att minska effektförlusterna. Maskinerna är fabriksfyllda för ett avstånd på cirka sju meter, vilket innebär att längre ledningar kräver komplettering av köldmedia.

Vi har inget jordat uttag där värmepumpen ska placeras. Vad gör vi då?
Våra montörer har elbehörighet, så mot ett mindre tillägg kan vi lösa alla typer av eldragningar i samband med den övriga installationen.

Var i huset bör innedelen placeras?
En luftvärmepump blåser ut luften med en bra fart framåt, så om det är möjligt bör den få arbeta i husets längdriktning. Helst ska den också sitta på en yttervägg, för att installationen ska bli diskret och snygg med korta rör och effektiv drift.

Ofta monterar man innedelen över entrédörren eller i trapphuset, för i hallen stör den minst och når alla rum i fastigheten. Hallen innehåller ofta mycket luft, vilket är en fördel för maskinen när den arbetar. Vardagsrummet är ett annat bra alternativt och gärna mittemot öppningen ut till resten av huset.

Finns det en braskamin eller vedspis i huset kan det vara en fördel att placera värmepumpen i samma rum, så att den snabbt stänger av sin egen värmeproduktion när man eldar och istället hjälper till att fläkta ut spisvärmen i resten av huset.

Ska maskinen arbeta effektivt i kyldrift måste det också tas med i beräkningarna från början.

Det är egentligen omöjligt att ge ett bra svar på frågan utan att ha sett alla förutsättningar. Vi gör gärna ett kostnadsfritt hembesök före montering och kan då oftast ge flera förslag på placeringar.

Jag har en sommarstuga ganska långt härifrån (över 15 mil), kan ni montera där?
Ja det kan vi, men vi måste då debitera extra för resor till och från monteringsplatsen. Ett annat alternativ kan vara att ni köper utrustningen från oss och löser monteringen med någon kylfirma närmare sommarstugan. Vi kan i så fall hjälpa er att hitta ett lämpligt företag som kan hjälpa till.

Nykundserbjudande

mars 6, 2019

Låter värmepumpen illa?

oktober 18, 2018
Vi har regelbundet kontakt med våra kunder och rekommenderar dem att beställa en översyn...