Installation

Hur fungerar en installation?

Det finns ingen standardkund, inget standardhus och därför inga standardinstallationer. För oss är varje kund unik och varje installation kräver en speciell lösning. Som riktlinje klarar man en normal och rimlig installation med ett borrat hål mellan enheterna, montering och upphängning av utedelen och innedelen
i rimlig höjd samt dragning av upp till fem meter rör och kabel mellan enheterna inklusive täckkanaler.
Utöver det ingår givetvis också vacuumsugning, gas, uppstart och funktionskontroll.

Ibland blir det kortare rördragning, men kanske tre håltagningar. I nästa hus måste stege användas vid monteringen av utedelen, men att installationen i övrigt är väldigt enkel. Vi diskuterar gärna för- och nackdelarna med alla tänkbara lösningar, där pris och prestanda givetvis är två argument som väger tungt.

I normala fall lämnas maskinen med en stickpropp vid innedelen eller en arbetsbrytare vid utomhusdelen. Önskar kunden eldragning från proppskåp eller dosa fram till maskinen så kan vi lösa det också.

Våra montörer har självklart elbehörighet.

Nykundserbjudande

mars 6, 2019

Låter värmepumpen illa?

oktober 18, 2018
Vi har regelbundet kontakt med våra kunder och rekommenderar dem att beställa en översyn...