Service

Service

Vi rekommenderar att man beställer en översyn på sin luftvärmepump med två till fyra års intervall. Exakt hur ofta man måste göra service beror på hur dammigt det har blivit i innedelen, för det är smutsen som gör att maskinen får gå onödigt hårt och inte sprider ut lika mycket värme som när den var ny. För en kylanläggning varierar serviceintervallet, beroende på hur många veckor per år anläggningen används. Kontakta oss ifall du är tveksam.

Vid en service gör vi en ordentlig genomstädning av både inomhus- och utomhusdelen. Vi kontrollerar funktion, fastsättning, kondensavrinning och elanslutningar. Servicen avslutas med provkörning och uppmätning av kyl- och värmedrift samt läckagekontroll. Vi lämnar alltid ett protokoll på vad vi har gjort för åtgärder och vilka mätvärden vi fick ut av din anläggning. Det brukar också vara dags att byta eventuella partikelfilter vid dessa servicetillfällen.

Det är bara vid regelbunden service som vi kan garantera en effektiv och tyst värmning.

Nykundserbjudande

mars 6, 2019

Låter värmepumpen illa?

oktober 18, 2018
Vi har regelbundet kontakt med våra kunder och rekommenderar dem att beställa en översyn...